VI UPCYCLER BRUGTE BILDÆK OG SKABER ET BEDRE MILJØ FOR OS ALLE

Vi omdanner gamle bildæk til nye råmaterialer af høj kvalitet. Vores innovative teknologi bidrager til en cirkulær økonomi ved at lave affald om til ressourcer, som kan genanvendes. 

Teknologien har et stort globalt potentiale, da der på globalt plan bliver kasseret 13 millioner tons dæk hvert år. I mange lande er det svært at komme af med dæk på en miljøvenlig måde. Ofte bliver de brændt eller deponeret. Det fører til forurening af luft eller jord, som T2O Egebjerg, med den nye teknologi, vil bidrage til at afhjælpe.

Læs vores vision her

CIRKULÆR FRA START

Idéen bygger på, at vi vil bidrage til en bæredygtig produktion og et bæredygtigt forbrug af naturens resurser. Vi omdanner gamle dæk til stål, kul og petrokemiske produkter, der kan omdannes til olie og gas.

Læs mere

 

 


Dæk til olie

ALLE DÆK BLIVER UPCYCLET

T2O Egebjerg bruger alle typer dæk. De bliver først neddelt til små stykker i en slags stor makulator og derefter opvarmet til en meget høj temperatur uden ilt. Fordelen er, at de gode råmaterialer ikke bliver ødelagt.

Læs mere

 

DÆK TIL OLIE MILJØ

MILJØFORBEDRINGER

Vi bidrager til et bæredygtigt forbrug af naturens resurser og med at opnå  FN's verdensmål 9,11 og 13, som har fokus på bedre infrastrukturer og affaldshåndtering, bæredygtig produktion og forbrug samt håndtering af klimaforandringer.

Læs mere


Følg arbejdet med at skabe den nye fabrik

SE ALLE NYHEDER 


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.