Miljø- og klimaforbedringer

Cirkulær økonomi og FN's Verdensmål

Bæredygtig produktion

Vi bidrager til bæredygtig produktion og et bæredygtigt forbrug af naturens ressourcer. En vision som den danske regering har stor fokus på med sin strategi for cirkulær økonomi fra august 2018.
Se regeringens vision for cirkulær økonomi her.

Vores strategi for at bidrage til miljø- og klimaforbedringer bygger på en cirkulær økonomisk tilgang. Vi kan bidrage til bæredygtig produktion og bæredygtigt forbrug af naturens resurser ved at omdanne dæk til genanvendelige materialer med en metode, der understøtter, at genanvendelsen af brugte dæk og industriens brug af restmaterialer bliver mere miljø- og klimavenlig.

I modsætning til andre processer for behandling af gamle dæk bliver dækkene ført tilbage til de oprindelige råvarer som olieprodukter, stål og Carbon Black, så farligt affald ikke ender i naturen. Det er cirkulært og ikke blot genbrug. Ved andre genanvendelsesprocesser forsvinder dækkene ikke. De bliver genanvendt på andre måder og ender med at blive brændt, som i sidste ende fører til forurening. De miljømæssige fordele ved T2O Egebjergs produktionsanlæg er:

  • Produktionen afgiver ikke forurenende restmaterialer, for alle råmaterialer bliver omdannet til produkter, der kan genanvendes i industrien.
  • Anlægget er hermetisk lukket og afgiver derfor hverken røg eller støv og den gas, der bliver produceret i forbindelse med processen, bliver genanvendt til at lave energi til anlægget. Derfor er der hverken synlig eller usynlig udledning af stoffer eller lugt.

FN's Verdensmål

Vi kan hjælpe virksomheder med at bidrage til at opnå FN’s Verdensmål:
Med FN’s Verdensmål er der kommet øget fokus på, hvordan virksomheder kan bidrage til at løse nogle af de store globale udfordringer verden står overfor i dag. Vi kan bidrage med at opnå mål 9. og 11. som har fokus på bedre infrastrukturer og affaldshåndtering, mål 12. som har fokus på bæredygtig produktion og forbrug, og mål 13. som har fokus på at håndtere klimaforandringer. se mere om FN's Verdensmål her.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.