Vision og Mission

Mission, vision og værdier

Olie fra dæk

T2O Egebjergs idé bygger på et ønske om at begrænse det resursespild af brugte dæk, der kommer af, at brugte dæk ender på store dæklagre rundt om i verden, fremfor at blive genanvendt.

Mission

Vi skaber et bedre miljø for os alle. Det gør vi ved at upcycle brugte dæk og omdanne restmaterialerne til genanvendelige råmaterialer, så resurserne ikke ender som affald eller går op i røg.

Vision

Vi vil være den foretrukne samarbejdspartner for industrien og forbrugere, når det gælder genanvendelse af dæk og gummi (og plast) til gavn for miljøet. Og som iværksættervirksomhed ønsker vi at være lokalt forankrede med fokus på udvikling af lokalområdet, ved at skabe et lokalt iværksættermiljø og udvikle virksomheden i samspil og dialog med lokalsamfundet.   

Værdier

Vores altoverskyggende sigte, der går igen i alt, hvad vi foretager os, er at bidrage til at styrke den cirkulære økonomi. Vi indtænker bæredygtighed i vores produktion og udvikler produkter, der bidrager til et bæredygtigt forbrug af naturens resurser og styrker den samlede industris bæredygtighed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.